STRÁNKY VĚNOVANÉ POTLAČOVANÉ VĚDĚ A ZATAJOVANÝM VYNÁLEZŮM

Motto:

"When a true genius appears in the world you may know him by this sign; that all the dunces are in confederacy against him."

Jonathan Swift

(Když se na světě objeví opravdový génius, poznáto ho podle toho, že se proti němu spiknou všichni hlupáci.)


Lze to svést jen na Darwina?
Termodynamika a volná energie
NÁŠ BUDOUCÍ ZDROJ ENERGIE - VAKUUM!
Planeta X: Komety & změny na Zemi
Diamantová voda - (danajský) dar naší Zemi
DIAMANTOVÁ VODA: dobře zabalená manipulace!
Realita věčného pohybuOSOBNOSTI

Nikola Tesla

Autobiografie Nikoly Tesly
Teslův systém zářivé energie
Využití Teslovy technologie v dnešním světě
Problém zvyšování lidské energie
Teslovy experimenty s energií éteru
Teslovy zbraně
Teslovo auto poháněné éterem


John Worrell Keely

Stručný životopis
PŘEHLED OBJEVŮ JOHNA W. KEELYHO
Úryvek z knihy Dana A. Davidsona
A Breakthrough to New Free Energy Sources
O základní stavbě hmoty
Keelyho zákony sympatických vibrací


Viktor Schauberger

Cesty životodárné vody
"Sací" nebo "proudová" turbína Viktora Schaubergera
Schaubergerův pohon


John Searl

Neobyčejný příběh o volné energii
ANTIGRAVITACE: Sen, který se stal skutečností


Filip Michailovič Kanarev

Přednáška: Voda jako zdroj energie
POČÁTEK PRINCIPIÁLNÍCH CHYB
CHYBY NIELSE BOHRA
Co popisují Maxwellovy rovnice?
VÝVOJ ATOMOVÝCH TEORIÍ


TAJNÉ ZBRANĚ A PROJEKTY

HURIKÁN ALLEN A ROZŠIŘOVÁNÍ RUSKÝCH KLIMATICKÝCH ZBRANÍ
UFO, IFO A HLAVNÍ RUSKÁ TAJNÁ ZBRAŇ
MODIFIKACE POČASÍ JAKO ZBRAŇ ODPLATY
Bitva o Měsíc
CYKLONY, VZDUCHOVÉ RÁZY A SOVĚTSKÉ ZASTRAŠOVÁNÍ AMERIKY
RUSKÝ OBRANNÝ SYSTÉM TYPU "HVĚZDNÉ VÁLKY"TEORIE RELATIVITY: Podvod 20. století?

Kritika Einsteinovy teorie relativity
Proč Einstein neměl pravdu
Vize 2020
Einstein v roli geniálního podvodníka?
Disidentský pohled na teorii relativity


Vynálezy a objevy

"Rozumný člověk se přizpůsobí světu. Nerozumný člověk se pokouší svět přizpůsobit sobě. Veškerý pokrok tudíž závisí na nerozumných lidech."

George Bernard Shaw

Na objevu století se s Ruskem budou podílet také Kanaďané
SOBOLEVOVA PÍCKA
Sedm divů z Volgogradu
VALERIJ SOBOLEV OZNÁMIL PODSTATU SVÉHO OBJEVU
Rozhovor s Valerijem Sobolevem
Zpráva Vědecko-výrobního centra "Grus"
US Patent #5,964,913: Metoda výroby sklovitého materiálu
Využití ruského epochálního objevu zdroje elektrické energie vázne na financích
Mechanismy čerpání volné energie
ČISTÁ ENERGIE Z AKTIVNÍHO VAKUA
Teslův "samočinný" motor
Rezonanční motor - zdroj energie budoucnosti
Adamsův Motor
Johnsonův motor
PŘEDBĚŽNÝ POPIS PATENTU "BATERIE"
CLEMŮV MOTOR
Komentář ke Clemovu motoru
TESLOVA TURBINA
Karl Schaeffer: Parní generátor
Stejnosměrný pulzní motor
Pulzní motor s rekuperací
Kohei Minato: Magnetický rotační přístroj (US Patent # 5,594,289)
Další věčný motor postavený v Rusku
Reluktanční motor
Jednofázový alternátor

REZONANČNÍ MOTOR

PATENT
PROJEKT REZONANČNÍ MOTOR
Rezonanční řízení pomocí fázového závěsu
Rezonanční řízení motoru pomocí H-Můstku


EKOLOGICKÝ KOUTEK

Sluneční kolektory

Základní informace
Slunce pro Bílé Karpaty
Solární systémy

Různé

Tepelné ztráty domu
Jak zlepšit okna a nejen ta
Přísady v potravinách- E-čísla v dešifrované podobě

Konopí se vrací. Ve velkém a legálně
Podpory pro technické konopí 2006
Alternativní plodina
Technické konopí má budoucnost, ale ...
DAR OD BOHA
Technické konopí v ČR? – rozhodně ano


STUDENÁ FÚZE

Arthur C. Clarke: Muž, který "předpověděl" studenou fúzi a moderní alchymii
Studená fúze -- Slunce v lahvi
Tři životopisy
Slabikář studené fúze


BEZREAKČNÍ POHONY a ANTIGRAVITACE

Královská instituce není potěšena
Přesun hmoty
Vírový pohon
Bezreakční elektrostatický pohon


Čtení pro odborníky

"Zejména jsem si všímal běžné praxe, že nejsou přezkoumávány základní předpoklady, na nichž staví nějaká teorie, jakmile získá status ‚přijata', téměř bez ohledu na to, jak neslučitelná s touto teorií jsou nějaká nová pozorování nebo experimenty. A viděl jsem silné nezcizitelné zájmy na ‚statusu quo', které se vytvořily kolem jistých přijatých teorií."

Tom Van Flandern

Nikola Tesla: The True Wireless
Analýza rezonančního obvodu
Rezonanční obvod jako zdroj volné energie
Impulsní LC oscilátor
Impulsní LC oscilátor II
Impulsní LC oscilátor III
Rezonanční transformátor I
Rezonanční transformátor II
Elektromechanický oscilátor
Rezonanční motor - úvod do problematiky
Rezonanční elektromotor I
Rezonanční elektromotor II
Adamsův versus rezonanční motor
FYZIKA ÉTERU - ZÁKLADNÍ KURZ
Detekce éteru
Lubomír Vlček: Nové trendy ve fyzice
Spínání induktivní zátěže
Ing. Jaroslav Jirků, CSc.: Vlnová podstata elektřiny ve vodičích
Proč funguje Clemův motor
HORNÍ SPÍNAČ S NÁBOJOVOU PUMPOU
Ideální tepelný stroj a Carnotův cykl: revize
Rekuperace pomocí H-můstku
Úvahy o účinnosti elektrických strojů
Rezonanční měnič


Simulace elektronických obvodů

V této sekci se budou vyskytovat články, doplněné o výstupy ze simulačního programu SwitcherCADIII, který si může kdokoli stáhnout zdarma ze stránek firmy Linear Technology. Jedná se o plně funkční program bez jakýchkoli omezení. Naučit se pracovat s tímto programem není složité, takže se každý může přesvědčit, jestli to, co se v článcích píše, je pravda.

Oscilátor řízený napětím
Fázový závěs
Oscilátor řízený napětím s nesymetrickým napájením
Rezonanční řízení trojfázového motoru
Rezonanční řízení trojfázového motoru II
Rezonanční řízení dvoufázového motoru
Rezonanční řízení jednofázového motoru
Rezonanční řízení dvoufázového motoru II
Experimenty se sériovou rezonancí
Rezonanční motor - zdroj energie budoucnosti reloaded
Rezonanční motor - verze pro laiky
Elektronický výkonový přepínač
Elektronický spínač s nadproudovou ochranou
Rezonanční řízení jednofázového motoru s pomocnou fází
Řízení reluktančního motoru
Snižující DC-DC měnič
Zvyšující DC-DC měnič
DC-DC měnič s transformátorem

Simulace a realita

Rezonanční řízení krokového motoru


Oběti boje za vědecko-technický pokrok

Potlačování přístrojů na volnou energii
Kam zmizela ze světa všechna volná energie?
Dr. Eugene Mallove, propagátor studené fúze, zavražděn
Poznámka o smrti Stanleye Meyera
Životopis Edwina Graye
KDO ZABÍJÍ VĚDCE Z HVĚZDNÝCH VÁLEK?
Wilhelm Reich a energie orgon


Zajímavé stránky

http://www.keelynet.com/
http://www.infinite-energy.com/
http://www.nexusmagazine.com/
http://www.aspden.org/
http://www.cheniere.org/
http://freeenergynews.com/
Kanarev
http://searleffect.com/
http://www.searlsolution.com/
http://members.aol.com/JNaudin509/
http://www.americanantigravity.com/
http://www.frank.germano.com/
http://www.faraday.ru/english.html
http://www.zpenergy.com/
http://www.thejoecell.com/
http://www.free-energy.ws/
http://www.wilhelmreichmuseum.org/
http://www.vortexscience.com/
http://www.veronica.cz/
http://www.zahady.cz
http://www.mwm.cz
http://www.kpufo.cz/


UPOZORNĚNÍ!

Články se značkou copyrightu před mým jménem jsou moje duševní vlastnictví a je možné je šířit elektronickou formou nebo tiskem pouze na základě mého písemného souhlasu.
Stavět přístroje a zařízení na základě informací obsažených v těchto článcích je možné pouze pro výzkumné a vzdělávací účely a pro soukromé potřeby jednotlivců. Komerční využití je zakázáno! Pokud někdo uvažuje o komerčním využití, nechť mě neprodleně kontaktuje pomocí e-mailu.
Neručím za případné škody na zdraví nebo majetku způsobené provozem těchto zařízení.
Články, u nichž je uvedeno mé jméno jako překladatele, je možné nekomerčně šířit elektronicky nebo tiskem v nezměněné podobě, přičemž je nutné na dokument uvést internetovou adresu mých stránek. Komerční šíření je zakázáno! Komerční šíření těchto článků je možné pouze po vzájemné dohodě.

Ladislav Kopecký

Poslední změna: 1. října 2007

Zpět nahoru