17:53 2001-07-25

VALERIJ SOBOLEV OZNÁMIL PODSTATU SVÉHO OBJEVU


Na naší website byla včera publikována informace o novém senzačním objevu ruských vědců. Vedoucím skupiny těchto vědců byl akademik Valerij Sobolev. Publikovaný materiál způsobil divokou diskusi na fóru PRAVDA.RU, kde diskutující požadovali více podrobností o tomto objevu. Připouštíme, že v tomto materiálu jsme měli víc obecných frází než skutečných faktů.


Dnes máme příležitost poskytnout více podrobností o Sobolevově objevu. Agentura RIA Novosti publikovala tiskové prohlášení akademika Valerije Soboleva:

Prohlášení akadamika Valerije Soboleva, vedoucího skupiny vědců, kteří učinili několik vědeckých objevů

Skupina vědců, v jejímž čele stojím, udělala 7 objevů. Byl to převrat ve vědě. Objevili jsme nové objektivně existující pravidelnosti materiálního světa, které lidstvu předtím nebyly známy. To naší zemi otevírá nové obzory na poli ekonomiky a společenského života. Tyto objevy umožní získávat levnou elektrickou energii, vytvářet nová letadla s novými motory, vyrábět nové konstrukční materiály, které budou velmi pevné, ale budou mnohem lehčí.

Tyto objevy se jistě stanou vlastnictvím lidí všech zemí, jejich život bude snadnější a pohodlnější, kvalita jejich života se podstatně zlepší. Avšak v současné době si naše skupina vědců přeje, aby tyto objevy byly realizovány na území Ruska. Tímto to dáváme na vědomí ruskému prezidentovi.

Tyto objevy budou základem pro principálně nové technologie, které budou mít obrovský dopad na rozvoj technologií a energetiky. Věříme, že naše objevy mají fundamentální význam pro důkladné pochopení hmotného světa kolem nás. Například bude možné vytvářet nové technologie výroby zdrojů extrémně levné elektrické energie bez použití konvenčních energetických zdrojů, jako je jaderné palivo, ropa, plyn nebo uhlí. Pro výrobu nových letadel bude využíváno nových způsobů pohonů a budou se moci pohybovat ve vzduchu i ve vnějším kosmickém prostoru jako UFO. Pomocí těchto objevů bude možné vytvářet principiálně nové materiály, které dosud neexistovaly.


Nyní tyto objevy vyjmenuji. Je jich sedm:

1. Byl objeven NOVÝ STAV HMOTY, který je charakterizován nestejnoměrnou (v orig. nonstoichiometric) povahou slitiny. Kvalitativní a strukturální povaha těchto látek nemůže být vysvětlena pomocí chemických zákonů, které jsou dnes známy. Hmota v tomto stavu může vyzařovat časově proměnlivý magnetický tok.

2. Byly objeveny NOVÉ TŘÍDY MATERIÁLŮ vznikající smíšením zmíněných látek v novém stavu. Tyto nové slitiny mají široký rozsah nových vlastností: mohou generovat elektrickou energii nebo mohou umožňovat vytvářet nízkoteplotní plazmu, kterou lze získat obvyklými výrobními procesy. Také se mohou stát podkladem pro vytváření supravodičů pracujících za nízkých kladných teplot (Celsia). Některé z nich mohou mít několik z jmenovaných vlastností najednou.

3. Byl objeven SPECIÁLNÍ SELEKTIVNÍ ELEKTROCHEMICKÝ PROCES. Ten umožňuje vyrábět nové třídy materiálů z množství roztavených kysličníků. Toto ovlivňování konvenčních materiálů jsme nazvali jako OCHUZOVACÍ PROCES. Výsledkem takového působení elektrického pole na taveninu je, že jsou odstraněny elektrony z vnějších orbitů, což umožňuje vytvářet neobvyklé struktury s řadou absolutně nových vlastností.

4. Byl experimentálně objeven MAGNETICKÝ NÁBOJ. Ten byl teoreticky předpovězen několika vědci již v roce 1931. Věřilo se, že by to mohl být magnetický monopól - nějaká magnetická částice s mikro-nábojem. Zjistili jsme a experimentálně ověřili se stoprocentní opakovatelností, že nikoli částice, ale hmota v novém stavu má tuto vlastnost, tj. celé prostředí a obecně organizované struktury v ní.

5. Byl objeven NOVÝ ZDROJ ENERGIE. Materiály (celé prostředí), které mají magnetický náboj, jsou novými zdroji energie. Vyzařují magnetický tok, vytvářejí elektromotorickou sílu ve vodičích, abych byl přesnější, v elektrickém obvodu. Takové materiály, spolu s těmito obvody, tvoří nový fyzikální zdroj proudu. Nazvali jsme ho tak na rozdíl od chemického zdroje proudu. Energie fyzikálního proudu je doplňována energií přirozeného magnetického pole Země. Takový zdroj tudíž nepotřebuje tradiční uhlovodíky, jadernou energii nebo energii ze Slunce, větru a podobně. Může pracovat za jakýchkoli klimatických podmínek. Takový zdroj může být vyroben ve formě autonomního přístroje pro domácí nebo průmyslové použití a vyrábět elektrickou energii zadarmo.

Nyní trochu vysvětlení. Hmota v NOVÉM STAVU, jako každá jiná, se nachází v přirozených polích Země (elektrickém, magnetickém, teplotním). Ale na rozdíl od konvenčních látek má magnetický náboj. Může změnit tvar, druh a typ svého pole, které ji obklopuje. Například stejnosměrné magnetické pole Země může být akumulováno do distribuovaného magnetického pole, které je silné jako každé jiné pole.To je důvod, proč jsou tyto nové materiály schopny doplňovat svoji energii z prostředí na rozdíl od konvenčních látek kolem nás. Ověřili jsme tento mechanismus experimentálně: látka, která produkovala napětí 300V, obnovila své napětí opět po čtyřech hodinách odpojení od elektrického obvodu. Látka obnovila svoje napětí, protože si vzala energii z přírodních polí Země kolem ní. Objevený fenomén tedy neporušuje zákon o zachování energie. Tato energie nepochází z "ničeho" a ani se "nikde" neztrácí. Pouze mění svoji podobu. Látka se stává zdrojem elektromotorické síly na dlouhou dobu pro každý vodič, který se nachází v blízkosti této látky. Tato látka má - a to bych chtěl zdůraznit - přechodné nestandardní magnetické pole.

Pro začátek plánujeme vyvinout autonomní přístroje na základě nového stavu hmoty o výkonu 3 kilowatty.

6.-7. Byla objevena METODA GENEROVÁNÍ NÍZKOTEPLOTNÍ PLAZMY. Na základě ochuzovacího procesu jsme získali látky schopné generovat nízkoteplotní plazmu nabitých částic. Ty mohou nést náboj jednoho typu a to je důvod, proč je možné na základě nového přístroje na generování plazmy vyrobit SUPRAVODIČ. To nám umožní vytvořit nové pohony například pro letadla, včetně takzvaného "nepodepřeného" pohybu, jaký má UFO.


REFERENCE: Valerij Markovič Sobolev. Akademik Ruské akademie přírodních věd, nositel Leninovy státní ceny, doktor technických věd, profesor. Ředitel Výzkumného ústavu materiálů Ruské akademie přírodních věd. Autor více než tří set vědeckých prací a vynálezů.

PRAVDA.Ru zve své čtenáře k diskusi o tomto tématu. Již jsme informovali, že akademik Sobolev bude pořádat tiskovou konferenci v Moskvě a náš korespondent tam bude přítomen. Jaké otázky byste chtěli položit autorovi těchto objevů? O kterém z těchto sedmi objevů byste se chtěli dozvědět víc?

Nebojte se posílat své otázky do redakce od této chvíle až do 9:00 hodin dopoledne 26. července 2001 (moskevského času). Pokusíme se od akademika Soboleva dostat odpovědi na otázky čtenářů na zítřejší tiskové konferenci.Zdroj:

http://english.pravda.ru/society/2001/07/25/10987.htmlZ angličtiny přeložil Ladislav Kopecký