Detekce éteru

 

 

R. Webster Kehr

Overland Park, Kansas, USA

První vydání 1.0: 4. října 2002

 

 

Věnováno Marit Olaug Lisetové, která je 31 let mojí manželkou

a matkou našich sedmi dětí a babičkou našich devíti vnoučat.

 

 

 

 

© Copyright 2002 R. Webster Kehr. Reprodukce, ukládání a distribuce této

knihy je povolena pouze pro neziskové účely, ale v tomto dokumentu nesmí být

provedeny žádné změny (včetně této poznámky o autorských právech) bez autorova

písemného souhlasu. Internetové webové stránky, které obsahují inzerci, mohou

ukládat a distribuovat tuto knihu pouze tehdy, bude-li tato distribuce nezisková.

 

 

 

Obsah

 

Kapitola 1Přehled

Kapitola 2Stanfordský experiment s lineárním urychlovačem

Kapitola 3Hafele-Keatingův Experiment

Kapitola 4Analogie s anemometrem

Kapitola 5 - What Does the Hafele-Keating Tell Us?

Kapitola 6 - The Moving Target Laws

Kapitola 7Secular Aberration

Kapitola 8My First Experiment

Kapitola 9My Second Experiment

Kapitola 10 - Lunar Laser Ranging Experiments

Kapitola 11 - The Photoelectric Effect, the Compton Effect and Blackbody Radiation

Kapitola 12Is the Speed of Light a Constant?

Kapitola 13General Relativity and the Ether

Kapitola 14Aberration and Ether

Kapitola 15 - Atmospheric Refraction and Ether

Kapitola 16 - The De Witte Effect

Kapitola 17An Article on Tesla

Reference

Dodatek A - Replicating the Kehr Experiments