Patent na rezonanční řízení

Po více než třech letech mi byl 20. března 2006 udělen patent na rezonanční řízení jednofázového motoru. Rozhodl jsem se tento patent nejen zveřejnit na svých stránkách.
Tato technologie, bohužel, není dosud připravena pro komerční nasazení, protože v současné době nejsou k dispozici vhodné komponenty. V první řadě je třeba vyvinout vhodný jednofázový střídavý elektromotor s extrémně nízkými ztrátami. Magnetický obvod takového motoru by měl být vyroben například z feritového materiálu, který se používá ve spínaných napájecích zdrojích.
Pokud chceme pomocí této technologie řídit otáčky motoru, musíme mít sadu kondenzátorů o různých hodnotách kapacit a vhodný přepínač. Pro jemné řízení otáček by takové zařízení mohlo být poměrně objemné. Řešením tohoto problému může být digitální kondenzátor, což je v podstatě několik kondenzátorů v jednom pouzdře, které mají různě velké kapacity (tvořící binární řadu) a jednu společnou elektrodu.

PATENT