AUDIO LETTER(R) No. 57, topic #2.

HURIKÁN ALLEN A ROZŠIŘOVÁNÍ RUSKÝCH KLIMATICKÝCH ZBRANÍ

(c) Dr. Peter Beter, 31.8.1980

Když jsem minulý měsíc nahrával audio-list č. 56, hovořil jsem o sílící ruské kampani proti Spojeným státům pomocí klimatických zbraní. Na toto téma jsem poprvé mluvil letos v únoru v audio-listu č. 54. Jak jsem tehdy vysvětloval, ruské klimatické zbraně jsou odvetou za americké obří embargo na obilí proti Rusku. Embargo a další techniky bojkotování, použité v poslední době Spojenými státy proti Rusku, byly uvaleny satanskými bolševiky, kteří nyní ovládají americkou politiku.

Když jsem letos v únoru nahrával audio-list č. 54, uvedl jsem podrobnosti významného ruského objevu v řízení počasí. Je to technika, pomocí níž je možné na moři uměle vyvolat velké systémy cyklonů, tyto cyklony potom mohou být vedeny do zvolených cílových oblastí a tato technika umožňuje, aby byl podle přání zadržen nebo spuštěn déšť. Podrobnosti o této technice jsem uvedl v poslední části audio-listu č. 54. Je to část, která musela být vydána jako nouzový přepis z důvodu mého infarktu. Byl jsem přesvědčen, že je pro vás důležité vědět o této nové hrozbě klimatických zbraní; a během následujících šesti měsíců Rusko tuto novou techniku skutečně použilo k provedení drastických změn v našem počasí. Ale - soudě podle mé pošty – zdá se, že někteří mí posluchači tento přepis nečetli pozorně. Mohlo to být způsobeno jejich tehdejší obavou o mé zdraví; nevím. V každém případě, věřím, že neuškodí si několik věcí zopakovat, protože klimatické zbraně vedou k nedostatku potravin, stejně jako k dalším problémům a vy se proti tomu nemůžete bránit, jestliže nepochopíte, proč se počasí v Americe zbláznilo.

Nemohu zde opakovat vše, co jsem se vám pokoušel sdělit letos v únoru, ale dovolte mi připomenout vám několik důležitých bodů. Jedním z nich je ten, že první ruská zkouška nové umělé vichřice se konala 22. října 1979 nad Jižním Atlantikem. Začala obrovským dvojitým zábleskem, který byl náhodně zaznamenán jakousi starou americkou družicí Vela. Když o tom začaly pronikat informace na veřejnost, bolševici ve zdejší vládě spustili dezinformační kampaň, která měla každého zmást. Začali oznámením falešného data 22. září a chvíli strašili nepravdivým tvrzením, že šlo o zkoušku atomové bomby Izraele nebo Jihoafrické republiky. Mezitím byla v Bílém dome vytvořena zvláštní studijní skupina a další skupiny údajně proto, aby to vyšetřily. Minulý měsíc, v polovině července, byly zveřejněny závěry skupiny z Bílého domu, Zpravodajské služby ministerstva obrany a Výzkumné laboratoře námořnictva. Všechny zprávy si vzájemně odporují. Jedni říkají že to byl jaderný výbuch, druzí, že to nemohl být jaderný výbuch a veřejnost dál tápe ve tmě. Ale v části nouzového přepisu audio-listu č. 54 z února letošního roku jsem vám řekl, co tento dvojitý záblesk ve skutečnosti způsobilo. Byl vytvořen dvěma “výstřely” z částicové paprskové zbraně, kterou Rusové umístili na Měsíci. Byl to přesně ten samý dvojitý záblesk, o němž jsem se poprvé zmínil v audio-listu č. 29 z prosince 1977. O jeho důsledku jsem informoval letos v únoru. Abych použil stejná slova jako tehdy, budu citovat:

“Ohromné množství mořské vody v cílové zóně bylo okamžitě přeměněno v přehřátou páru. Horká vodní pára a okolní horký vzduch začaly rychle stoupat do stratosféry. Chladnější vzduch začal rychle proudit do cílové zóny, aby vyplnil vzniklé vakuum. Vítr ženoucí se dovnitř se vlivem zemské rotace začal točit a v cílové zóně začal klesat barometrický tlak. Během několika minut atmosféra nad cílovou zónou vytvořila rotující spirálovitý komín, který zvedal vzduch a vodní páru. Nad Jižním Atlantikem se zrodilo první tornádo na světě, které bylo vytvořené člověkem.”

Potom jsem pokračoval s podrobnostmi o metodách, použitých skupinami kosmosfér, aby od tohoto bodu řídily pohyb středu tornáda. Popisoval jsem, jak jsou používány svazky elektronů, aby byla ve vzduchu udržena vodní pára a nemohla se srážet a vytvořit déšť.

Tato základní technika byla toto léto ve Spojených státech použita k zabránění přirozené tvorbě mraků. Výsledkem bylo rozsáhlé sucho a vražedné vlny vedra nad velkou částí naší země. A nyní začíná být nedostatek potravin, před nímž jsem se vás pokoušel varovat před šesti měsíci. Úroda americké jarní pšenice a kukuřice je o hodně nižší, ztráty utrpěly i další plodiny. Důsledky se již začínají projevovat ve vyšších cenách ve vašem supermarketu. A nyní v některých oblastech začíná být nedostatek vody.

Ale dosud nejdramatičtější ruský klimatický vojenský útok začal právě několik dní poté, co jsem minulý měsíc namluvil audio-list č. 56, kdy bylo ve větším měřítku použito technik, o nichž jsem podrobně mluvil v únoru. Když jsem 30. července nahrával audio-list č. 56, upozorňoval jsem na rozšiřování ruských klimatických zbraní a varoval jsem, že, cituji: “Nyní, přátelé, se musíme připravit na hurikány, které Amerika dosud nezažila”

Když jsem říkal tato slova, ruské klimatické zbraně byly již v činnosti nad Atlantickým oceánem na východě karibské oblasti. Využívaje příznivých podmínek, uvedli do pohybu tropickou bouři “Allen”, první v sezóně. O čtyři dny později, 3. srpna se tato zpráva objevila v novinách. “Hurikán Allen” rychle rostl. Tu noc se přehnal přes ostrov Barbados s rychlostí větru 125 mil za hodinu. Potom změnil směr, aby minul Saint Lucia. V Karibiku po něm zůstalo ležet osm mrtvých lidí. 5. srpna již tvořil titulky jako “Hurikán století”.

Když byl vytvořen nad otevřenými vodami Karibiku, již tehdy vítr dosahoval rychlosti 160 mil a jeho rychlost stále rostla. Příští den byl zařazen do “kategorie 5”, nejhorší jaký může být. Maximální rychlost větru byla 170 mil za hodinu a v Portoriku, 250 mil od epicentra, poryvy větru dosahovaly rychlosti 70 mil za hodinu. Allen byl hurikán zabiják, nejhorší, jaký kdy postihl karibskou oblast; ale prvních několik dní většina meteorologů ve Spojených státech byla přesvědčena, že našemu pobřeží nic nehrozí. Vypadalo to, že míří do jižního Mexika nebo Střední Ameriky – ale ve skutečnosti ho řídily ruské kosmosféry. Hurikán nasměrovaly do úzké mezery mezi mexický poloostrov Yucatan a západní pobřeží Kuby.

Do tohoto bodu byla cesta Karibikem vedena proto, aby byl co nejmenší kontakt s pevninou, a to ze dvou důvodů. Rusové chtěli minimalizovat počet nezamýšlených obětí a škod, ale ještě více chtěli zachovat maximum síly hurikánu pro konečný cíl – naše pobřeží v Zálivu! To je důvod, proč hurikán Allen oklamal meteorology svými neočekávanými změnami směru. Jediným místem v Karibiku, kde se hurikán Allen odchýlil k pevnině, byla jihovýchodní oblast Kuby. Oko hurikánu mířilo přímo na Jamajku, ale na poslední chvíli změnilo směr a prošlo mezi Jamajkou a jihozápadem Haiti. Rozdrtilo naši námořní základnu v zálivu Guantanamo na jihovýchodě Kuby a potom se přesunulo opět nad moře. Zničilo cíp mexického poloostrova Yucatan, ale vyhnulo se obydleným oblastem.

Potom hurikán vnikl do Mexického zálivu. “Hurikán století” mířil na jižní pobřeží Texasu. Snršť-zabiják, která za sebou zanechala 100 mrtvých, mířila přímo na Brownsville. Ale Rusové neměli zájem zničit Brownsville, a proto tornádo zastavili, když jeho střed byl ještě 90 mil od pobřeží. Američtí meteorologové se opět dívali s otevřenými ústy, jak jim nevyšla další předpověď. Hurikán Allen si nevšímal Brownsville a vyrazil na sever. Do této chvíle ruský plán útoku pomocí hurikánu Allen vycházel, ale od tohoto bodu se začínal rozpadat.

Rusové doufali, že pomocí jediného hurikánu zasáhnou tři cíle podél pobřeží Zálivu. Zamýšlenými cíli byly oblast Houston/Galveston, potom New Orleans a nakonec Mobile, Alabama. Toho mělo být dosaženo udržováním oka hurikánu na moři. Kosmosféry měly vést hurikán podél pobřeží houstonské oblasti, potom směrem k pevnině, aby způsobil co nejvíc škod. Potom měl být hurikán vrácen zpátky na moře, aby zde nabral sílu než se zhroutí nad pevninou. Podle plánu se měl zregenerovaný hurikán přesunout nad New Orleans, proces zopakovat a tak dále.

Ale hurikán Allen byl zdaleka největší cyklonový systém, který se ruští klimatičtí válečníci pokoušeli řídit; a když hurikán obrátili na sever směrem na Brownsville, tak se přepočítali. Pokoušeli se hurikán Allen přimět jít proti velmi mocným přírodním silám, a chtěli to udělat příliš rychle. Kosmosféry nad Mexickým zálivem generovaly oblaka protonů v atmosféře ve třech bodech. Tyto body byly jižně od Houstonu a jižně a východně od pobřeží Louisiany. Jak jsem popsal v audio-listu č. 54, oblaka protonů se používají k řízení systému cyklonu, ale tentokrát Rusové udělali vážnou chybu při výpočtu rozmístění protonových mraků. Cyklon se začal pohybovat na sever směrem na Hoston, jak bylo plánováno a cestou způsobil nějaké škody v Corpus Christi, Texas, ale největší účinek protonových mraků nebyl naplánován. Tyto mraky nechtěně přerušily cirkulaci větrů kolem hurikánu. Jako výsledek se cyklon rychle rozpadl.

Díky ruské chybě při výpočtu zabiják “hurikán století”, hurikán Allen, skončil v tlakové níži. Ale, přátele, ruští klimatičtí válečníci se z této chyby poučili, stejně jako se poučili z minulých chyb. Umělé bouře –dešťové bouře, hurikány nebo sněhové vichřice – jsou nyní mocnou zbraní v ruském arzenálu a válečně plány typu kamikadze našich bolševických vládců způsobují, že tyto klimatické zbraně jsou používány proti vám a mě.

Zdroj: http://peterbeter.host.sk/

Přeložil: Ladislav Kopecký