SOLÁRNÍ SYSTÉMY

1 Předpoklady pro využívání sluneční energie

1.1 Energie slunečního záření
1.1.1 Globální záření
1.1.2 Přeměna slunečního záření na různé formy energie

2 Využití sluneční energie v termických solárních zařízeních

2.1 Kolektory
2.1.1 Absorbéry z umělých hmot k ohřevu vody v bazénech
2.1.2 Koncentrující kolektory
2.1.3 Vakuové kolektory
2.1.4 Ploché kolektory
2.1.5 Tepelné ztráty plochého kolektoru
2.1.6 Charakteristické ukazatele pro ploché kolektory
2.2 Typy solárních zařízení
2.2.1 Solární zařízení k přípravě teplé vody
2.2.2 Solární zařízení pro vytápění

3 Dimenzování solárních zařízení pro ohřev vody

3.1 Spotřeba vody
3.2 Objem zásobníku
3.3 Předavač tepla
3.4 Plocha kolektoru
3.4.1 Výběr kolektoru
3.4.2 Stanoviště, sklon a orientace kolektoru
3.4.3 Pravidla pro dimenzování
3.5 Potrubí pro okruh kolektoru
3.6 Počítačová simulace solárních zařízení

4 Příprava komponent

4.1Pracovní postup
4.1.1Rámové hranoly a opěrné latě
4.1.2 Dřevěný L-profil
4.1.3 Aluminiové T-profily
4.1.4 Gumové součástky
4.1.5 Sběrné trubky
4.1.6 Připájení absorbéru
4.1.7 Objímka pro čidlo
4.1.8 Trysky a distanční objímky
4.1.9 Spodní držák skla s gumovou podložkou

5 Montáž kolektorů

5.1 Montáž na střechu
5.1.1 Montáž nad krytinu a umístění kolektorů na plochou střechu
5.2 Montáž do střechy
5.2.1 Montáž rámů kolektorů
5.2.2 Vestavba absorbérů
5.2.3 Připojení trubice pro teplotní čidlo
5.2.4 Tlaková zkouška kolektoru
5.2.5 Montáž skleněných částí
5.3 Instalace pomocí jeřábu
5.3.1 Vyhotovení a instalace velkoplošných kolektorů
5.4 Armatury v solárním zařízení
5.4.1 Čerpadlový modul
5.4.2 Oběhové čerpadlo
5.4.3 Zpětná klapka a pojistný ventil
5.4.4 Expanzní nádoba
5.4.5 Kontrolní přístroje
5.4.6 Montáž odvzdušňovacích ventilů

6 Instalace potrubí

6.1Vývod z kolektoru
6.2 Přívod do kolektoru
6.3 Vedení potrubí
6.3.1 Tepelná izolace potrubí
6.4 Pájené spoje
6.4.1 Měkké pájení
6.4.2 Tvrdé pájení

7 Zásobník

7.1 Rozvrstvení teplot
7.1.1 Objem připravený k odběru
7.1.2 Solární rezervní objem
7.1.3 Mrtvý objem
7.2 Izolace zásobníku
7.3 Přídavný ohřev
7.4 Směšovací ventil
7.5 Připojení pračky a myčky nádobí
7.6 Instalace zásobníku

8 Regulace

8.1 Montáž řídící jednotky
8.1.1 Elektrická připojení
8.1.2 Montáž teplotního čidla
8.1.3 Kolektorové čidlo
8.1.4 Zásobníkové čidlo
8.1.5 Připojovací kabely čidel

9 Uvedení do provozu

9.1 Propláchnutí zařízení
9.2 Plnění zařízení
9.3 Nemrznoucí vodní směs

10 Údržba solárního zařízení

11 Organizace svépomocných montážních skupin

11.1 Praktická strategie


Zdroj: http://www.veronica.cz/