Planeta X: Komety & změny na Zemi
Interview Jamese McCanneye pro časopis EDGE


Cathy Smith


Možná jedna z nejkontroverznějších postav v astronomii, nabízející důkaz, že těleso o velikosti planety se může přiblížit k Zemi již letos v květnu (2003), James McCanney, M.S., bývalý teoretický fyzik na Cornellově univerzitě, hovořila s EDGE o svých objevech, o nichž podrobně píše ve své nedávno publikované knize Planet-X: Comets & Earth Changes s podnázvem “Vědecké pojednání o účincích nové velké planety nebo komety blížící se k naší sluneční soustavě a očekávaných změnách počasí a Země.” Tato kniha u některých lidí vyvolává značnou úzkost a vysocí vládní úředníci údajně plánují vlastní ochranu pro případ kataklyzmatu.

Jaká je povaha a původ planety X , která je také známá jako desátá planeta naší sluneční soustavy?
James McCanney:
Nejdříve bych chtěl dát do perspektivy sluneční soustavu obecně, abych objasnil své domněnky, které jsou v rozporu s tím, co se můžete dočíst ve standardních učebnicích astronomie.

V první řadě musím říci, že sluneční soustava nebyla vytvořena ve stejnou dobu, jak se vám snaží namluvit NASA. Všechny planety, s výjimkou Jupiteru, byly přijmuty sluneční soustavou v průběhu její historie. Původní hvězdný systém se skládal pouze z Jupiteru a Slunce. A tak během historie se vyskytly události, při nichž se pomocí jistých elektrických procesů vytvořily planety. Staly se velmi velkými kometami a potom se zde uhnízdily jako planety a moje teoretická práce ukazuje, jak se to všechno děje. Nazvěme nějakou novou planetu přicházející do sluneční soustavy “Planeta X”, protože to je termín, který se používá pro objekty, které ještě nebyly pojmenovány.

Kdybychom se mohli dostat vně sluneční soustavy a podívat se na naši sluneční soustavu z určité vzdálenosti a identifikovat všechna tělesa, která k ní patří, viděli bychom řadu objektů, možná na velmi vzdálené oběžné dráze kolem Slunce. Pouze několik z nich se dostane do vnitřní sluneční soustavy, kde žijeme. Některé objekty mohou mít oběžnou dobu 100 000 let, zatímco oběžná doba jiných těles může být několik tisíc let.

Tyto objekty působily na Zemi v minulosti. Nyní očekáváme, že jiný objekt, který zde asi byl již dříve, se dostane do vnitřní sluneční soustavy možna v průběhu příštích deseti let – a existují dobré důvody věřit, že to může být již v květnu 2003.

Tato Planeta X je z kategorie velkých objektů sluneční soustavy, které obíhají naše Slunce a občas se dostanou do planetární oblasti našeho slunečního systému. Několik z nich se v minulosti dostalo do dostatečné vzdálenosti k Zemi nebo ke Slunci, aby vážně poškodily planetu Zemi. Také bych se měl zmínit, že stopy těchto “vetřelců”, abych tak řekl, nebo těchto periodických návštěvníků, vidíme na ostatních planetách. Například Mars byl zbaven své atmosféry a oceánů, ale je velmi jasně vidět, když se podíváte na Mars, že svoji atmosféru a vodu ztratil nedávno. Takže víra, že nějaký objekt by mohl vstupit do této sluneční soustavy a drasticky ovlivnit Zemi, není tak fantastická.

NASA vám ovšem bude tvrdit, že se sluneční soustava vytvořila najednou před čtyřmi a půl miliardou let a všechny planety jsou od té doby na stabilních oběžných drahách, ale dokonce i NASA objevil nové planety, které předtím byly neznámé – a nemá vysvětlení, odkud tyto miniplanety přišly.

Chtěl bych se zmínit o Hale-Boppově kometě, která naši sluneční soustavu navštívila v 90. letech minulého století. Je to dokonalý příklad nové planety, která je ve stádiu zrodu. NASA utajoval skutečné informace o Hale-Boppově kometě před jejím objevením v roce 1995, které pronikly na veřejnost, že se téměř přiblíží na kolizní vzdálenost k Zemi. Avšak díky tomu, že na svém ohonu táhla materiál a stala se větší, její orbita se změnila tak, že během zhruba devíti let se za Zemí zpozdila o tři měsíce a již nehrozí její srážka se Zemí. Další věcí je, že NASA lhal o velikosti jádra Hale-Boppovy komety. Jádro Hale-Boppovy komety je zhruba velké jako náš Měsíc. NASA tvrdí, že je to pouze velká kometa o průměru možná 80km. Takže jsme již viděli jeden z těchto objektů typu Planeta X.

NASA komunikoval s Vatikánem v průběhu 90. let a Vatikán vlastně postavil velkou observatoř v Arizoně a vybavil ji personálem astronomů NASA. Hlavním účelem vybudování této observatoře bylo sledování velké Hale-Boppovy komety. Otázka, kterou Vatikán položil NASA, byla: “Je Hale-Boppova kometa Pelyněk?” (Pelyněk je velký planetární objekt, na nějž se odkazuje Zjevení (sv. Jana), který zpustošil Zemi.) Takže ti všichni již na začátku 90. let dobře věděli, že tato velká kometa, Hale-Bopp, byla téměř v kolizním kurzu se Zemí, ale v průběhu 90. let to odmítli zvěřejnit. Indiáni Hopi věří, že Hale-Bopp byla předzvěstí toho, čemu říkáme Planeta X. Osobně věřím, že Hale-Bopp byl malý společník velké Planety X na její předchozí návštěvě zhruba před 4000 lety a že zde byl také jiný společník Planety X, z něhož se později stala planeta Venuše, jak vysvětlil Immanuel Velikovsky.

Má teoretická práce ukazuje, že komety nejsou špinavé sněhové koule, ale že jsou plazma-elektrickým fenoménem, zahrnujícím Slunce a jádro komety a vlastně, že tyto komety ve svém ohonu táhnou materiál a rostou. V případě Venuše má teoretická práce vysvětluje, jak Venuše byla obrovskou kometou, která dvakrát zpustošila Zemi zhruba před 4000 a 3600 lety a jak absorbovala materiál z ocasu komety a nakonec se uhnízdila na orbitě, na níž ji vidíme dnes.

Můžete, prosím, vysvětlit historii vaší práce zpět do roku 1979, kdy jste byl na fakultě Cornellovy univerzity, která vedla k vaší současné knize, Planet X, Comets and Earth Changes?
McCanney:
Byl jsem v té době teoretickým fyzikem, studoval jsem samostatně nebeskou mechaniku a plazmovou fyziku. Také jsem měl přístup k datům NASA z kosmických sond, které objevily nové vlastnosti Jupiteru, Saturnu, Venuše a dalších planet.

Zjistil jsem, že se s domněnkami tradiční teorie rozcházím. Objevil jsem, že elektrická a magnetická povaha sluneční soustavy, kterou jsem tiše studoval ve své pracovně, byla velmi dobře vyjádřena v datech, která přicházela z těchto kosmických sond. Tak jsem začal publikovat své práce v astrofyzikálních časopisech. A potom jsem byl skutečně zbaven možnosti vyučovat na Cornellu, protože mé teorie (o povaze komet) se tak radikálně lišily od standardní normy. Ztratil jsem místo učitele a bylo mi znemožněno publikovat.

Pokračoval jsem ve studiu této problematiky déle než dalších třicet let a toto vedlo k mé současné knize, Planet X, Comets and Earth Changes, která byla psána pro širokou veřejnost. Také obsahuje mé rané technické práce, zařazené na konci knihy, pro technicky vzdělanější čtenáře. Kniha vysvětluje mé teorie o tom, jak elektrické pole Slunce působí na počasí na Zemi a o tom, čemu říkám změny na Zemi.

Zastávám názor, že tyto velké komety, které jsou dosti vzácné, ale občas navštěvují naši vnitřní sluneční soustavu, jak je bezprostředně jasné z historických záznamů ze starověku, mohou drasticky ovlivnit planetu různými způsoby. V knize vysvětluji teoretickou povahu komet a popisuji, jak se stávají planetami, novými členy naší sluneční soustavy, a také, jak jejich vstup do vnitřní sluneční soustavy může způsobit dramatické změny na Zemi.

Jaké změny na Zemi očekáváte, jestliže se tato planeta přiblíží k Zemi?
McCanney:
Za prvé, my nemáme jednoznačné pozorování tohoto objektu. (Od Bera – toto tvrzení nemusí být pravdivé, protože máme jednoznačné pozorování Hubbleovým teleskpem dokumentované níže na této stránce.) Existuje domněnka, založená na interních studiích NASA z počátku 90. let, že tento objekt přichází z jižních oblastí a že je viditelný pouze během měsíce května z velmi jižních oblastí na Zemi, konkrétně z Nového Zélandu. Minulé jaro nebylo počasí na Novém Zélandu příznivé a my jsme nemohli provést dobrá pozorování, ale očekáváme, že již v únoru tohoto roku budeme schopni pozorovat tento objekt na jižní polokouli.

Věříme, že do naší sluneční soustavy přichází nový velký objekt, protože všechny vlády světa, včetně naší vlastní, konají přípravy. Budují podzemní města pro jisté členy elity naší společnosti a v podstatě nechávají zbytek nás viset venku jako špinavé prádlo ve větru.

Účinky na Zemi jsou velmi jasné jak z mé teoretické práce, tak z historických záznamů. Existují příběhy o vzniku nových pohoří. Může dojít ke změně pólů, způsobené gravitační vlnou, která se bude pohybovat povrchovým pláštěm Země. Přijdou záplavy způsobené jednak přílivovými vlnami oceánů, jednak strašnými atmosferickými bouřemi. Dojde také k obrovskému znečištění životného prostředí výtokem ropy z poškozených podzemních ložisek. Tato ropa se smísí s vodou z dešťových srážek a zamoří obrovská území. A všechny tyto věci se v minulosti staly.

V Bibli se například píše: až všechna havěť, brouci, hmyz a hadi vylezou ze země a zaplaví zemi. To bylo přímým důsledkem elektrického pole, které proniklo pláštěm Země a způsoblilo, že tito tvorové vylezli ze země. Atmosferické podmínky ovlivní také množství probuzených sopek.

Chtěl bych se zmínit také o tom, že tyto objekty se nemusí nutně příliš přiblížit k Zemi, aby způsobily dramatické změny na Zemi. Elektrické výboje se mohou vyskytnout mezi planetami dokonce na velkou vzdálenost. Tyto výboje již skutečně byly měřeny NASA pomocí satelitů v 90. letech, kdy jsme viděli neuvěřitené výboje mezi Jupiterem a Zemí. Odešlo při tom několik komunikačních satelitů. Vědci byli v té době totálně zmateni, že vnější vesmír dokáže něco takového udělat. Přesto stále nechápou elektrickou podstatu naší sluneční soustavy. Má kniha vlastně vysvětluje, jak to funguje teoreticky, a také vysvětluje, jaké praktické důsledky to bude mít pro planetu Zemi.

Viděl jste již některé z účinků, které by mohly být připsány na vrub Planety X?
McCanney:
Určitě. Vidíme, že Slunce je vybuzeno na úroveň, která nikdy předtím nebyla pozorována. V roce 2000 bylo dosaženo maxima sluneční aktivity jedenáctiletého slunečního cyklu a potom se očekávalo, že v rozmezí dalších jedenácti let se bude sluneční aktivita snižovat. V roce 2003 bychom měli být na ceste k minimu sluneční aktivity, ale místo toho se Slunce nachází v explozivním stavu, jaký v celé historii slunečního systému nebyl pozorován. Má teoretická práce ukazuje, jak vlastně Slunce vzájemně reaguje s velkým objektem, který dosud nebyl spatřen. (NASA ho pravděpodobně viděl, ale neřekl nám o tom.) Tato interakce způsobuje dramatické sluneční erupce, jaké dosud nebyly zaznamenány.

Jsou známy nějaké bezpečné oblasti, kterým se tyto katastrofy vyhnou?
McCanney:
Je velmi obtížné říci, zda existují nějaké “bezpečné zóny”. V jedné oblasti můžete být v bezpečí před záplavami, ale mohou zde být zničující zemětřesení a sopečná činnost. Můžeme říci, že bezpečné oblasti nejsou v blízkosti oceánů, protože při těchto změnách na Zemi hrozí nebezpečí přílivových vln.

Zoufale potřebujeme, aby byla uvědoměna veřejnost, abychom si mohli postavit bezpečné úkryty, kopulovité stavby zpevněné cementem. Víme, že tyto struktury vydrží mnoho, ale v současné době neprobíhají žádné přípravy s výjimkou lidí, které nazýváme “vůdci” této země. Ti jsou připraveni na období padesáti let, kdy budou v bezpečí v podzemních úkrytech, aniž informovali veřejnost, která by měla mnohem větší šanci na přežití, kdyby byla včas informována.

Vysvětlete, prosím, jak objevy starověkých civilizací z takzvané doby ledové souvisí s vaší teorií.
McCanney:
Je zcela jasné, že pozůstatek doby ledové, jak jej vidíme v Severní Americe, který nazýváme Laurentův ledový štít, byl ve skutečnosti starý severní pól Země. Sibiř v té době měla tropické klima a jižní pól byl v oblasti jižního Indického oceánu. Zjistili jsme, že masový výhyn druhů, včetně mastodontů, drsných mamutů a šavlozubých tygrů, byl událostí, k níž došlo vlivem průletu velmi velkého nebeského objektu, který způsobil posun pólů přibližně o 30 až 40 stupňů.

Starý severní pól Země býval někde na severu státu Wisconsin a tento posun proběhl přes noc. Například mastodonti na Sibiři, kteří jsou zamrzlí v tundře, zmrzli velmi rychle. Jeden z nich, který byl před jedním rokem nebo dvěma lety vykopán, stál na všech čtyřech s nestrávenou potravou v hrdle. Jinými slovy, zmrznul zaživa, zatímco stál. Tento typ devastace nacházíme po celém světě. Také se dozvídáme, jak byly v té době na zeměkouli zničeny rozsáhlé lidské civilizace. Celá města, starší než egyptské pyramidy, jsou vykopávána v níže položených oblastech And v Jižní Americe. Nedávno bylo u pobřeží Kuby na mořském dně objeveno město pyramidového typu v hloubce 2000 stop pod hladinou oceánu. A samozejmě máme příběhy o městech jako Atlantida a o předpotopním světě, které se současná věda snaží vysvětlit. Ale je nad slunce jasné, že příčinou byla celosvětová událost, způsobená velkým nebeským tělesem – a očekáváme, že totéž se může stát v budoucnosti a tomuto velkému objektu říkáme Planeta X.

Tato planeta přilétá přibližně každých 3600 let?
McCanney:
Jsou lidé, kteří říkají čísla, ale já je neříkám, pokud nemám k dispozici vědecká data. Existují lidé tvrdící, že mají vize nebo jiné zdroje informací, které naznačují, že květen 2003 bude datem jejího dalšího průletu, ale já nepředpovídám datum ani neprojektuji data do minulosti bez přesné vědecké informace. Je zde nesporná datovací struktura, která ukazuje, že přibližně před 3600 lety došlo na této planetě k významné události způsobené velkým nebeským tělesem. Ale kdy se to stane v budoucnosti je z vědeckého hlediska nejisté. Vědí to však lidé z NASA, kteří tuto informaci před veřejností tají.

Většina informací o Planetě X, kometách a změnách na Zemi je životně důležitá. Proč NASA nebo vláda neposkytla tyto informace široké veřejnosti?
McCanney:
Vědci z NASA jsou vázáni striktní smlouvou s Národní bezpečnostní agenturou (National Security Agency) a nesmí nic říkat veřejnosti. Nesmějí mluvit s veřejností o ničem. NASA má oficiální tiskovou agenturu. NASA byl konfrontován s tématem Planety X, ale rozhodl se poslat zástupce, kteří nejsou zaměstnanci NASA, a první věcí, kterou řekli, bylo to, že nereprezentují NASA nebo jeho zájmy. Do dnešního dne NASA odmítá učinit veřejné prohlášení o záznamech ohledně Planety X, datumu jejího příletu a o tom, co vědí o tomto velkém objektu, o němž věříme, že vstupuje do naší sluneční soustavy.


O této věci je v médiích mnoho dezinformací. Můžete na tuto záležitost vrhnout trochu světla?
McCanney:
Když půjdete na internet a do vyhledávače zadáte heslo “Planet X”, najdete obrovské množství dezinformací. Na internetu probíhá koordinovaná dezinformační kampaň vlády prostřednictvím lidí na internetu, někteří z nich tvrdí, že jsou vizionáři nebo mluví s mimozemšťany. Další dezinformace přicházejí od lidí, kteří používají pouze svá křestní jména. Ve své knize a v rozhlasových programech se pokouším tyto dezinformace vyvracet a do celé záležitosti vnést trochu světla.

Během posledních čtyř měsíců jsem účinkoval možná v padesáti rozhlasových programech. Mám svou vlastní radio show na internetu každý čtvrtek večer od 21 do 22 hodin. Tuto show můžete nalézt na internetu na adrese [
http://www.detailshere.com/www.realityradionetwork.com ]. Na jedné straně máte dezinformace od lidí na internetu a na druhé straně jsou dezinformace od vlády, takže lidé nevědí, čemu mají věřit. To je důvod, proč jsem v těchto rozhlasových programech velmi populární. Lidé chápou, co jim říkám a že to dává smysl.

Jime, je možné, že je to jedna z kataklyzmatických událostí předpovězených v Bibli, Mostradamem a Edgarem Caycem?
McCanney:
Ano, a když se podíváte nejen na předpověď změn na Zemi a dramatické devastace zeměkoule, mnoho dalších proroctví je ve shodě s touto událostí. A tak, pro lidi, kteří studovali tyto záležitosti, většina lidí souhlasí, že jsme na pokraji dalších velkých změn na Zemi. Indiáni Hopi mají kolem toho vybudovanou celou legendu. Jejich rané kultury hovořily hodně o jejím příchodu, o sedmi etapách změn na Zemi. Oni o těchto změnách nepochybovali. Říkají, že komety jsou věci, které to způsobí a že modré komety jsou nebezpečné. Nyní vědecky víme, že modré komety jsou nebezpečné, protože jsou tak elektricky aktivní, že doslova září jako žárovka na denní obloze.

Očekává se, že dojde ke kolizi se Zemí, nebo k těmto změnám dojde pouhým přiblížením?
McCanney:
Pravděpodobnost přímé kolize je velmi vzdálená a velmi malá a víme, že v i minulosti se tyto události vyskytly bez velkého kráteru na Zemi. Vlastně všechny změny na Zemi se dají vysvětlit průchodem jednoho z těchto velkých objektů vnitřní sluneční soustavou.

Ve své knize píšu o tom, čemu říkám “působení na dálku”. To znamená, že objekt nemusí být blízko Země, aby na Zemi způsobil dramatické změny. Například nebeské těleso může elektricky interagovat se Sluncem, jak se to děje nyní, a na Slunci potom budou probíhat obrovské erupce, což bude mít dramatické důsledky pro naše počasí, způsobí strašné bouře, které zdevastují Zemi. Může obrátit naše magnetické pole a způsobit, že na zemský povrch dopadne velké množství škodlivého záření. Může zvýšit počet aktivních vulkánů a způsobit množství zemětřesení. Již víme, že to Slunce dokáže i bez Planety X.


Věříte, že kdyby veřejnost byla dobře informována o této události, mohla by podniknout kroky a připravit se na ni?
McCanney:
Jediným důvodem, proč jsem vystoupil na veřejnost a napsal o tom knihu, je říci veřejnosti, že otázkou není, “jestli” se to stane, ale “kdy” se to stane. Příprava v raném stádiu je životně důležitá. Bylo by chybou čekat a odložit přípravy na poslední chvíli.

Vládní vědci dělají chybu, když věří, že tento průchod způsobí Zemi jednodenní nebo dvoudenní trauma. Již vidíme účinky velkého objektu ve sluneční soustavě a blízký průchod by působil měsíce předtím a možná roky potom. Proto je důležité připravit se včas a mít dobrá data, která NASA právě teď ukrývá a která by nám pomohla připravit se.

Když se na to nyní podíváme z duchovního hlediska, je možné, že je to spouštěcí mechanismus k probuzení duší do doby přechodu a posunu vědomí a ne scénář konce světa, jak to vidí mnozí?
McCanney:
Rozhodně. Lidské uvědomění bude jednoznačně probuzeno. Aby člověk přežil, nebude možné aby zalezl do jeskyně se zásobami a potom odtud vylezl jako jediný přeživší. Bude nutné společné úsilí komunity, kde lidé pochopí, jaké jsou škody a jaké nebezpečí jim hrozí a připraví se na to způsobem naprosté spolupráce v rámci komunity. Bez takové spolupráce by nikdo nepřežil – pokud to bude tak vážné, jak se domníváme, že může být, tj. tak vážné, jako tomu bylo v minulosti.

Vidíme, že civilizace, které přežily minulé střetnutí, skutečně převzely mnohé z náboženské víry, jež pocházela ze starověké kultury. Jednoduchým příkladem je, že když nějaký člověk zemřel, jeho bratr si vzal za manželku jeho ženu, aby byl zachován rod, protože v té době jim šlo o holé přežití. Vidíte tedy, že civilizace, které v minulosti přežily, jednaly jako společenství, nikoli jako jednotlivci.

Můžete čtenářům, kteří by se chtěli dozvědět více o tomto tématu doporučit - vedle vaší knihy Planet X, Comets and Earth Changes – nějaké jiné dobré zdroje informací?
McCanney:
Jak jsem se již zmínil, pořádám každý týden radio show na internetu a také mám webovou stránku, kde jsou uvedeny aktuální informace. Další příhodnou knihou může být kniha Marka Hazelwooda Blindsided, která hovoří o možnosti, že tento objekt zde může být již v květnu 2003. Markova kniha je důležitá nikoli proto, že specifikuje datum průletu, ale proto, že veřejnost informuje o existenci Planety X.

Vynikajícím zdrojem informací je práce Immanuela Velikovského, který napsal tři knihy obsahující jeho překlady starověkých textů, které vlastně popisují, s čím se lidé ve starověku setkali během poslední řady změn na Zemi, způsobených objektem, který přiletěl do naší sluneční soustavy. Také bych se chtěl zmínit o tom, že NASA strávil desítky let snižováním významu jeho práce, ale moje práce ukazuje, že Velikovsky měl do puntíku pravdu. Jedinou věcí, kterou v jeho knihách, jež byly napsány v 50. letech a popisují Venuši jako velkou kometu, která dvakrát zdevastovala Zemi před 3600 lety, postrádám, je spolehlivá teoretická struktura jeho vědy o kosmu – a to zase poskytuje moje práce. Vysvětluje, jak se z komet stávají planety a jak přicházejí do naší sluneční soustavy. Z dat nedávno poskytnutých kosmickou sondou je jasné, že všechny teorie, které předložil NASA, jsou chybné.

Co byste chtěl vzkázat společnosti obecně v souvislosti s příchodem Planety X a jaké je poselství, které si z toho má vzít?

McCanney: Celé poselství o Planetě X je, že Země a s ní i civilizace zažily tyto události v minulosti a dojde k nim opět v budoucnosti. Jako civilizace se na to musíme připravit, protože nás v budoucnu čekají velké změny. Zatím jsme absolutně nepřipraveni. Může se to stát za sto let, za 50 let, v průběhu příštích deseti let, nebo dokonce se to může stát již letos v květnu, ale ať již dojde ke kterémukoli z těchto scénářů, jako lidský druh se musíme připravit na nejhorší možnost. Jestliže to neuděláme, bude naše civilizace zničena. Připravit se, je nejdůležitější věc, kterou bychom měli udělat.

Můžeme postavit betonové kopule, v nichž si děti mohou hrát, dokud nebude hrozit bezprostřední nebezpečí, ale zůstat úplně nepřipraveni bude znamenat vyhubení lidské rasy. Proto je naléhavé, abychom se připravili již nyní, bez ohledu na to, zda k tomu dojde v blízké nebo vzdálené budoucnosti. Musíme se na tyto události připravit mentálně, psychicky a duchovně jako lidská rasa, protože, jak jsem již řekl, otázkou není “jestli”, ale “kdy” k tomu dojde.

Naše vláda zřejmě existenci Planety X zakrývá. Co dělají ostatní země? Také zatajují informace?
McCanney:
Zajímavé je, že v ostatních zemích o tom veřejnost ví, včetně Ruska, kde bychom obvykle očekávali stav, kde vláda má informace pod kontrolou. Téma Planety X bylo na billboardech v Moskvě, takže veřejnost po celém světě si je toho velmi dobře vědoma.

Sdělovací prostředky ve Spojených státech jsou pod těsnou kontrolou velkých společností a pod vlivem vlády. Spojené státy jsou jednou z oblastí, kde je široké veřejnosti známo velmi málo, pokud vůbec něco, o Planetě X.

V průběhu 90. let špičkoví kosmičtí vědci a astronomové v Rusku vzali mé publikované vědecké práce, přeložili je do Ruštiny a vyučovali je studenty z posledních ročníků na nejlepších univerzitách. Koncem 90. let jsem si všiml, že moje e-maily jsou sledovány a nakonec byl můj styk s Ruskými vědci úplně ustřižen.

Ruští vědci se velmi zajímali o moji práci, protože to byli experimentátoři, atmosferičtí experimentátoři a kosmičtí vědci a měřili jevy, kterým nerozuměli. Když si přečetli mé práce, uvědomili si, že vysvětlují to, co pozorovali.

Více informací najdete na domovské stránce Jamese McCanneyho:
http://www.jmccanneyscience.com/

return to "letters" page       return to niburu homepage

Z angličtiny přeložil Ladislav Kopecký