You are here:
PureEnergySystems.com > News > Exclusives > May 15, 2004

Dr. Eugene Mallove, propagátor studené fúze, zavražděn

Šéfredaktor časopisu Infinite Energy byl  14. května (2004) brutálně zavražděn. V roce 1989 odešel z MIT (massachusetts institute of technology) na protest proti manipulaci s daty, která byla prováděna za účelem diskreditace studené fúze.  

By Marc J. Plotkin and Marc Whitford
Pure Energy Systems News
May 15, 2004 

NORWICH, CT, USA

Dr. Eugene Mallove, neúnavný zastánce čestnosti a poctivosti při výzkumu studené fúze, jehož vytrvalé úsilí nakonec  přesvědčilo americké Ministerstvo energetiky dát po patnácti letech popírání a zamlžování tomuto fenoménu druhou šanci , byl zavražděn 14. května 2004 v Norwichu, CT. Je známo málo faktů, ale předběžné informace naznačují, že mohlo jít o loupež nebo možná o spor s nájemcem pozemku. Místní policie případ stále vyšetřuje. Nezmínila se o totožnosti nebo  motivech útočníka(ků) a v současné době neexistují  důkazy o politickém spojení s jeho vrahem.

Dr. Eugene Mallove, Photo Courtesy Jeane ManningPříspěvek dr. Mallova k výzkumu studené fúze a nové energie nelze docenit. Jeho vášnivé zaujetí pro poctivost a vytrvalost při hledání pravdy se plně projevily v roce 1989, kdy na protest rezignoval na svou funkci v Massachusettském technologickém institutu z důvodu manipulace, kterou prováděli s výsledky testů při ověřování experimentu Ponse a Fleischmanna za účelem dosažení negativního výsledku.

Více než kdokoli jiný,  byl dr. Mallove veřejností spojován se studenou fúzí díky tomu, že při mnoha veřejných vystoupeních přinášel vědecké důkazy o existenci studené fúze. Gene, jak ho znali jeho přátelé a kolegové, více než deset let statečně odolával mnoha halasným pomlouvačům a skeptikům z hlavního proudu vědeckého establishmentu. Neúnavně porážel všechny plané argumenty, předkládané skeptiky, pomocí přesných dat, logiky a výzkumných výsledků.

Je autorem několika knih, v roce 1991 publikoval “Fire and Ice”, která pomohla studenou fúzi zachránit před zapomněním, když byla veřejně zavržena v souvislosti se skandálem poté, co Fleischmann a Pons v červnu 1989 oznámili objev studené fúze.

Jeho největším úspěchem a odkazem bude 52 čísel časopisu Infinite Energy, vycházejícího jednou za dva měsíce, který založil a redigoval. Časopis Infinite Energy je kompendium vědeckého výzkumu ve všech odvětvích výzkumu nekonvenčních energií od přispěvatelů z celého světa. Mnoho autorů jednoduše nemůže jinde publikovat a toto je jeden z mála způsobů, jak mohou svoji práci prezentovat. Jeho časopis má tisíce pravidelných předplatitelů z více než čtyřiceti zemí, včetně Ruska a Číny. Viz  www.infinite-energy.com

Gene se zúčastnil desítek mezinárodních konferencí, často za cenu velkých osobních obětí, aby se mohl setkat s výzkumníky a mecenáši na poli nových energií z celého světa. Znal se téměř s každým z celosvětové komunity výzkumníků nových energií. Gene byl dloholetým propagátorem studené fúze a vyvrcholením jeho úsilí bylo loňské zorganizování úspěšné Mezinárodní konference o studené fúzi (ICCF-10), která se konala od 24. do 29. srpna 2003 v Cambridge, Massachusetts. Geneova prezentace byla vzácným hlasem vědeckého rozumu na poli naplněném mnoha falešnými tvrzeními a šarlatány. Viz webovou stránku s experimenty: http://www.lenr-canr.org/Experiments.htm.

Stejně významná, ale možná méně známá je New Energy Foundation (Nadace nové energie), kterou založil s pomocí štědrých anonymních dobrodinců. New Energy Foundation se stala vědeckým zúčtovacím střediskem, poskytujícím potřebné finanční prostředky na slibný energetický výzkum, vedoucí ke komerčnímu využití.

Jeho posledním triumfem byl zvrat ve více než desetileté neinformovanosti Ministerstva energetiky (DOE) předložením nezvratných důkazů anomálních nízkoenergetických jaderných reakcí (LENR = Low Energy Nuclear Reactions). Rozhodnutí DOE prohlédnout si akta o LENR resp. o studené fůzi může otevřít novou oblast vědeckého bádání, která byla od roku 1989 uzavřena. To nebyl pouze  triumf pro Geneho osobně, ale také pro každého vědce, jehož osamělý hlas se ozýval ve velkých auditoriích. Geneův hlas dodal odvahu odvážným jednotlivcům, kteří se lopotili ve svých laboratořích a pokoušeli se přežít takřka bez finančních prostředků. Navzdory odmítání bylo vyvinuto mnoho novátorských způsobů vyvolání nízkoenergetických jaderných reakcí. Výzkumníci často dávali v sázku svou kariéru a někteří z nich se začali věnovat této oblasti výzkumu až v důchodu.

Gene neúnavně zdolával každou překážku s odvahou a grácií, prosazoval pravdu a seriózní vědecký výzkum anomálních energetických fenoménů navzdory permanentní kritice od nevědomých skeptiků, kteří odmítali prozkoumat i ta nejprůkaznější data. Jedním z nejlepších příkladů jeho bojů bylo, když rozcupoval knihu profesora Boba Parka "Voodoo Science."

„Geneho vizí byl svět s nadbytkem energie produkované bez fosilních paliv nebo jaderného odpadu. Nyní je na nás tuto vizi nebojácně uskutečnit,“ říkají s pohnutím jeho kolegové, kteří zůstali.

###

REFERENCES:

·         Cold Fusion Heating Up -- Pending Review by U.S. Department of Energy - Phenomenon discovered by Fleischmann and Pons in1989, then disavowed by the scientific establishment, but subsequently confirmed worldwide in thousands of experiments, may finally be recognized as a revolutionary discovery of science.

·         Data Versus Dogma: The Continuing Battle Over Cold Fusion - Establishment science continues to turn cold shoulder despite mounting scientific evidence. (by Marc Plotkin, PESN; April 26, 2004)

·         Critical Review Dissects Voodoo Science - by Dr. Eugene Mallove (Originally Published March-April, 2000 In Infinite Energy Magazine Issue #30)