FYZIKA ÉTERU - ZÁKLADNÍ KURZ

Copyright Harold Aspden, 1997

 

 

V této sekci vám předkládám deset výukových přednášek, jejichž cílem je poskytnout studentům a dalším zájemcům základní kurz fyziky éteru v němž kromě jiného uvidí, jak snadné je odvodit a vypočítat základní fyzikální konstanty.

Postupem od lekce k lekci zjistíte, jak lze teoreticky odvodit přesnou hodnotu gravitační konstanty G, vyjádřenou poměrem náboje a hmotnosti elektronu. Naučíte se, že můžete určit numerickou hodnotu Planckovy konstanty h pomocí náboje elektronu e a rychlosti světla c. Kromě toho se ještě naučíte, jak spočítat přesnou hodnotu poměru hmotností proton/elektron.

Jakmile toto všechno dokážete a zjistíte, že umíte vysvětlit fyzikální procesy Přírody, které jsou v činnosti při určování těchto tří kvantit, budete mít schopnosti, o nichž vaši učitelé fyziky mohou jen snít.

Jestliže vás zajímají základy, na nichž stojí celá věda, měli byste absolvovat tento kurz. Potom můžete začít chápat problémy, před nimiž stojí širší pole vědy, zejména kosmologie, tvoření částic, odkud se dostanete do světa atomů, který vás zavede do světa chemie, biochemie a evoluce rostlin a živočichů.

Bez těchto fundamentálních znalostí, které jsou založeny na rozluštění toho, co naplňuje prostor, jemuž říkáme „vakuum“, nebudete jedním z těch, kteří najdou cestu vpřed k neznečištěnému životnímu prostředí, v němž budeme zásobováni čistou energií, poskytovanou „éterem“. To je substance, odkud všechno ve vesmíru pochází. Jakmile pochopíte „motor“, který pohání proces tvoření protonu, potom, až se u vás vyvine zájem o magnetismus a kvantový mikrosvět, který se promítá do feromagnetismu, můžete inspirovat naději na technologický úspěch při hledání nového zdroje energie.

Teprve v důchodovém věku jsem se probudil a uvědomil si skutečnost, že jsem byl uveden v omyl svými univerzitními profesory, kteří viděli vesmír jako tepelný stroj, který nikdy nemůže obnovit svoji energii, jakmile je jednou přeměněna do degradované tepelné podoby. V těchto deseti krátkých učebních lekcích jsou shrnuty klíčové objevy, které jsem učinil během svého celoživotního studia základů fyziky, kdy jsem přijímal myšlenku, že mezi námi a tímto zdrojem „volné energie“ existuje nepřekonatelná bariéra. Domníval jsem se, že žijeme v prostředí „energie vakua“, která je pro nás nedostupná. Ale nyní jsem si jist, že jsme schopni ji využívat! Zbytek mých webových stránek se týká mého opožděného, ale pokračujícího úsilí, jako osamělý jedinec, o nalezení nového zdroje energie, doufaje, že ovlivním akademický svět, aby viděl „éter“ jako nastupující primární zdroj pro krytí budoucích energetických potřeb, náhrazující uhlí, ropu, zemní plyn a jadernou energii.

ZDE JE MÝCH DESET UČEBNÍCH LEKCÍ O ÉTERICKÉ VĚDĚ:-

1: PRVNÍ PRINCIPY

2: KOLIZE

3: ELEKTRODYNAMICKÝ VZOREC PRO SÍLU

4: NEUMANNŮV POTENCIÁL

5: SVĚTLO A ÉTER

6: ÚKOL STOJÍCÍ PŘED NÁMI

7: DYNAMIKA ÉTERU

8: POVAHA FOTONU

9: TVOŘENÍ PROTONU

10: TIFFTŮV OBJEV

Doufám, že vás tento kurz zaujal. Pokud ano, možná si budete přát absolvovat druhý semestr.

HAROLD ASPDEN, 28. června, 1997

h.aspden@physics.org